Luật ghi nhãn thực phẩm

Luật ghi nhãn thực phẩm

Việt Nam .ver

In Japan, food labeli

Tại Nhật Bản, việc ghi nhãn thực phẩm đã trở nên nghiêm ngặt hơn và có những hạn chế như ghi nhãn đến nơi xuất xứ.
Nếu bạn để chúng tôi, chúng tôi sẽ bàn giao dữ liệu trên Excel.
Nếu bạn cứ giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ bàn giao dữ liệu trên Excel.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です