खाद्य लेबलिंग कानून

खाद्य लेबलिंग कानून

नेपाल .ver

जापान मा, खाद्य लेबलिंग कडा भएको छ, र त्यहाँ प्रतिबन्ध जस्तै मूल को स्थान सम्म लेबलिंग छन्।
यदि तपाइँ हामीलाई यो छोड्नुहुन्छ, हामी एक्सेल मा डाटा हस्तान्तरण गर्नेछौं जापान मा, खाद्य लेबलिंग कडा भएको छ, र त्यहाँ उत्पत्ति को स्थान सम्म लेबलिंग जस्तै प्रतिबन्धहरु छन्।
यदि तपाइँ यसलाई हामीलाई छोड्नुहुन्छ, हामी एक्सेल मा डाटा हस्तान्तरण गर्नेछौं।

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です