Chúng tôi sẽ làm hình ảnh và đăng ký sản phẩm!

Chúng tôi sẽ làm hình ảnh và đăng ký sản phẩm!

Việt Nam .ver

Chúng tôi sẽ chụp ảnh bằng máy ảnh phản xạ một ống kính và đăng ký sản phẩm bằng tiếng Nhật. Chúng tôi sẽ chụp ảnh bằng máy ảnh phản xạ một ống kính và đăng ký sản phẩm bằng tiếng Nhật.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です